MENU
Advertisements

ISPRAVA


Isprava biskupa Kalana biskupu zagrebačkom Dominiku u kojoj se u razdoblju između1. rujna i 31. prosinca 1193. prvi put spominje Okić i njegovo vlastelinstvo.Calanus dei gratia Quinqueecclesiensis episcopus palleatus et totius Dalmatie atque Chroatie gubemator omnibus Christi fidelibus, ad quoscumque hec presens pagina peruenerit, salutem in domino. Licet omnes catholice fidei professores, quod a pio saluatore precipitur, hoc propensius exequi teneantur, viri tamen summates, quos diuina gratia pre ceteris extulit in hoc mundo, non solum preceptis dominicis sua debent colla subicere, sed et ipsius consilia attentiori famulatu deuotius amplexari, ut et obedientia ex mandatorum obseruatione
proueniens salutem ipsis pariat sempitemam, et consilii salutaris devota completio multiplicatam gloriam conferat et mercedem. lnde est, quod ego non ignarusnoui et ueteris testamenti, in quo tuba clara canitur et aperte, quod omnis decima sine omni mutilatione domino offeratur, et Cain prothomartiris passionem, quem pro sacra decimarum oblatione inimica fratemitas nequiter interemil, non aure surdastri preteriens, de omnibus uictualibus, que vulgo cazun nuncupantur, et de omnibus forum pertinentiis, tam in bobus quam ouibus, cum agnis et gallinis et panibus et aliis si qua sunt, que ex diuersis locis, scilicet: Krapina, Okich et Pogoria ad ducatus cellaria congregantur, decimas dari uenerabili Dominico
Zagrabiensi episcopo et eius successoribus sine omni cuncatatione et mutilatione, quemadmodum per totum episcopatum suum de aliis ducatus redditibus decimas habet, precipio. Et ut hoc perpetua stabilitate reniteat, huius antique constitutionis sequentem noue consessionis paginam sigilli mei munimine placuit insigniri,nec ulli igitur liceat hane iustam constitutionem infringere aut ei ausu temerario contra ire. Si quis autem attemptare presumpserit, etemam damnationem uelud (!) sacrilegus non euadat et ecclesiastice seueritatis sententia percelletur.Actum est istud anna dominice incamationis MCLXXXXIIL, indictione XII, regnante piissimo rege Bela tercio.

HRVATSKI PRIJEVOD

Kalan, Božjom milošću biskup pečujski, nositelj biskupskog palija i upravitelj svekolike Dalmacije i Hrvatske. Svim kršćanima do kojih ova isprava bude došla, pozdrav u Gospodinu.
Premda svi ispovjedaoci kršćanske vjere imaju obavezu zdušno izvršavati što zapovijeda blaženi Spasitelj, ipak muževi, koji obnašaju najvišu vlast i koje je božanska milost izdigla na ovome svijetu nad ostale, trebaju podložiti svoje šije ne samo Gospodnjim zapovijedima, nego pozornijim služenjem zdušnije prihvatiti također njegove savjete, kako bi im i poslušnost, što proizlazi iz opsluživanja zapovijedi, podala vječni spas, a zdušno im ispunjavanje spasonosnoga savjeta udijelilo povećanu slavu i plaću.
Stoga ja - dobro poznavajući stari i novi Zavjet, u kojemu razgovjetna truba glasno razglašava da svaku desetinu, bez ikakva umanjivanja, valja davati gospodaru, pa i to da ni Kain nije nagluha uha mogao mimoići smrt prvomučenika, koga je zbog svetoga prinosa desetine podmuklo ubio brat neprijatelj - naređujem da se od svih živežnih potrepština, što ih puk naziva "cazun" (živež), i od svih njihovih pripadnosti, kako goveda tako i ovce, zatim janjce, živad i kruhove, te ostale stvari ako ih ima, a koje se skupljaju u vojvodske hambare iz različitih mjesta, to jest iz Krapine, OKIĆA, i Podgorja, daje desetina časnom Dominiku, zagrebačkom biskupu i njegovim nasljednicima bez ikakva oklijevanja i umanjivanja, na način kako on ubire desetinu od svih prihoda vojvodstva u cijeloj svojoj biskupiji.
A da bi imala vječnu postojanost, valjalo je ovu ispravu nove darovnice, kao potporu staroj odredbi, providjeti snagom moga pečata, pa stoga nikomu nije dopušteno ovu pravednu odredbu prekršiti ili joj se suprostaviti nepromišljenim pokušajem. Ako bi se pak netko to usudio, neće - poput svetogrditelja - umaknuti vječnoj osudi i biti udaren presudom crkvenog suda.
Zaključeno godine Gospodnjeg utjelovljenja 1193, XII. indikcije, za vladavine pobožnog kralja Bele Trećeg.